10 nghệ thuật ứng xử rút ra từ Đắc Nhân Tâm

549

Bạn đã đọc hay chưa đọc cuốn sách có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại – Đắc Nhân Tâm thì 10 nguyên tắc ‘vàng’ dưới đây về nghệ thuật ứng xử cũng là những điều đáng để ‘khắc cốt ghi tâm’ đấy.