9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai

Theo WebMD, đa số đàn ông đều mắc 9 lỗi chăm sóc sức khỏe dưới đây, khiến họ đối mặt với nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng và phát hiện muộn hơn so với phụ nữ.

576
[PHOTO STORY] 9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai - Ảnh 1.
[PHOTO STORY] 9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai - Ảnh 2.
[PHOTO STORY] 9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai - Ảnh 3.
[PHOTO STORY] 9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai - Ảnh 4.
[PHOTO STORY] 9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai - Ảnh 5.
[PHOTO STORY] 9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai - Ảnh 6.
[PHOTO STORY] 9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai - Ảnh 7.
[PHOTO STORY] 9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai - Ảnh 8.
[PHOTO STORY] 9 lỗi chăm sóc sức khỏe đàn ông hay mắc phải: Chưa bao giờ là muộn để sửa sai - Ảnh 9.

* Theo WebMD/Soha

>> Cứ phạm phải những sai lầm này khi tập thể dục buổi sáng thì cân nặng chẳng những không giảm mà còn tăng vù vù