Bài thu?c dân gian tr? c?m l?nh lúc giao mùa r?t hi?u qu?

0
481
Bài thu?c ch?a c?m cúm
Bài thu?c ch?a c?m cúm

Vì sao b? c?m l?nh

Trong ?ông y g?i b?nh c?m l?nh là th??ng hàn, có ngh?a là c?m th??ng ph?i khí hàn.

Vào mùa ?ông và khi giao mùa hàn khí l?u hành, n?u c? th? suy y?u thì chính khí không th? ??i kháng ???c hàn khí, do ?ó hàn khí s? xâm nh?p vào kinh l?c và t?ng ph? gây ra b?nh th??ng hàn.

?ông y g?i chính khí là khí d??ng hay còn g?i là n?ng l?c t? v? c?a c? th?, có tác d?ng ch?ng l?i các tác ??ng t? bên ngoài vào nh? s? bi?n ??i th?i ti?t, khí h?u nh? gió, m?a, nóng, l?nh.

Ban ngày khí d??ng ? ngoài m?t da, ban ?êm lui vào t?ng ph?.

Vì th? ng??i ta hay b? c?m l?nh sau m?t ?êm ng? mà không m?c ?? ?m ho?c n?m n?i có nhi?u gió lùa ho?c ?? qu?t th?i tr?c ti?p vào ng??i.

Ngoài ra, theo ?ông y, vùng ??u m?t c? là n?i h?i t? c?a t?t c? các kinh d??ng trong c? th?, vì th? vùng ??u m?t là n?i ch?u rét t?t nh?t trong c? th?.

Tri?u ch?ng c?m l?nh

Các tri?u ch?ng c?m l?nh xu?t hi?n t? m?t ??n ba ngày sau khi c? th? nhi?m virus c?m l?nh. Các d?u hi?u và tri?u ch?ng có th? khác nhau ? m?i ng??i, bao g?m:

– Ch?y n??c m?i ho?c ngh?t m?i

– Viêm h?ng

– Ho

– ?au nh?c c? th? nh? ho?c ?au ??u nh?

– H?t xì

– S?t nh?

– C?m th?y khó ch?u trong ng??i.

Bài thu?c dân gian tr? c?m l?nh hi?u qu?

1. Canh ng?i c?u th?t b?m

Nguyên li?u: Ng?i c?u t??i 100g, th?t th?n l?n 100g.

Cách làm: Ng?i c?u r?a s?ch, th?t l?n b?m nh?, xào qua, cho gia v? v?a ??, cho kho?ng 1 bát n??c, ?un sôi cho rau ng?i c?u vào. Canh sôi kho?ng 5 phút b?c ra ?n ngay ho?c có th? dùng làm canh ?n v?i c?m.

2. Cháo hành, tía tô và g?ng t??i

Nguyên li?u: Lá tía tô, d?c hành t??i, m?i th? 20g; g?ng t??i 12g.

Cách làm: T?t c? r?a s?ch, c?t nh?. N?u g?o t? thành cháo. Múc ra tô r?i tr?n chung v?i tía tô, hành, g?ng. Thêm gia v? và ?n nóng, ??p m?n cho ra m? hôi.

Có th? cho vào cháo nóng m?t lòng ?? tr?ng gà ?? t?ng thêm khí l?c, b? sung dinh d??ng.

3. N??c g?ng t??i và m?t ong

Nguyên li?u: G?ng t??i 50 – 80g, 2 thìa m?t ong

Cách làm: r?a s?ch, x?t m?ng, sao chín vàng, giã nát, hòa v?i m?t c?c n??c sôi, u?ng ?m t?ng ng?m nh?. Có th? hòa v?i m?t ít m?t ong ho?c ???ng ?? u?ng.

Theo Phunusuckhoe

>> Xác ??nh ???c ngay c? th? ?ang g?p v?n ?? gì qua t?ng v? trí khi ?au b?ng

>> Bài thu?c tr? s?i ni?u do th?p nhi?t

>> 9 d?u hi?u c?a b?nh ti?u ???ng mà nam gi?i ph?i ??c bi?t l?u ý

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here