C?ng th?ng, áp l?c và nh?ng nguyên nhân th??ng d?n t?i ch?m kinh nguy?t

0
535
ch?m kinh nguy?t
ch?m kinh nguy?t

Có nhi?u nguyên nhân d?n ??n tình tr?ng ch?m kinh, bao g?m c? nh?ng y?u t? liên quan ??n b?nh t?t ho?c thói quen sinh ho?t.

C?ng th?ng, áp l?c và nh?ng nguyên nhân th??ng d?n t?i ch?m kinh nguy?t - ?nh 1.

2 copy 12


C?ng th?ng, áp l?c và nh?ng nguyên nhân th??ng d?n t?i ch?m kinh nguy?t - ?nh 4.

2 copy 10


C?ng th?ng, áp l?c và nh?ng nguyên nhân th??ng d?n t?i ch?m kinh nguy?t - ?nh 8.

2 copy 8Theo Kenh14

>> 6 lo?i th?t giúp phái m?nh sung mãn h?n trong chuy?n ?y

>> Giúp v? cùng “lên ??nh” b?ng nh?ng món ?n ngon

>> Sex vào bu?i sáng là tuy?t nh?t ??y và lý do ? ?ây này

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here