Câu chuyện về 3 bát mì trứng và bài học cha dạy con trai

Cuộc sống này thật sự rất công bằng, và rất kỳ diệu, người không muốn chiếm lợi riêng, cuộc sống sẽ không để cho họ chịu thiệt thòi"

389

Qua câu chuyện về 3 bát mì người cha đã dạy con trai một bài học rất ý nghĩa : “Cuộc sống này thật sự rất công bằng, và rất kỳ diệu, người không muốn chiếm lợi riêng, cuộc sống sẽ không để cho họ chịu thiệt thòi”