Đừng hỏi vì sao lưng nổi nhiều mụn nếu bạn vẫn giữ những thói quen này

449
Vùng da ở lưng là nơi phân giải chất nhờn và mồ hôi nên có khả năng bị mụn rất cao nếu gặp các điều kiện thuận lợi. Vậy, nguyên nhân nào khiến mụn ở lưng ngày càng gia tăng? Có thể các thói quen sau đây là nguyên nhân khiến lưng bạn bị nổi nhiều mụn đấy.
Đừng hỏi vì sao lưng nổi nhiều mụn nếu bạn thường có những thói quen này - Ảnh 1.

Đừng hỏi vì sao lưng nổi nhiều mụn nếu bạn thường có những thói quen này - Ảnh 3.

Đừng hỏi vì sao lưng nổi nhiều mụn nếu bạn thường có những thói quen này - Ảnh 5.

Đừng hỏi vì sao lưng nổi nhiều mụn nếu bạn thường có những thói quen này - Ảnh 7.

Đừng hỏi vì sao lưng nổi nhiều mụn nếu bạn thường có những thói quen này - Ảnh 9.

Đừng hỏi vì sao lưng nổi nhiều mụn nếu bạn thường có những thói quen này - Ảnh 11.