S?a có r?t nhi?u tác d?ng nh?ng c?n chú ý nh?ng sai l?m sau ?? b?o v? s?c kh?e

0
521
u?ng s?a ?úng cách
u?ng s?a ?úng cách

Tuy ch?a nhi?u dinh d??ng c?n thi?t cho c? th? nh?ng n?u dùng không ?úng cách, s?a có th? gây nhiê?u bê?nh nguy hiê?m cho con ng??i. D???i ?ây la? m?t s? ?i?u nên tránh khi u?ng s?a ?? b?o v? s?c kh?e.

S?a r?t tôt cho s?c kh?e nh?ng c?n chú ý nh?ng sai l?m sau ?? b?o v? s?c kh?e - ?nh 1.

2 copy 2


2 copy 3


2 copy 5-1


2 copy 5


2 copy 5-2


2 copy 6

>> 5 lý do các chuyên gia khuyên b?n nên ?n th?t gà thay vì l?a ch?n th?t l?n và th?t bò!

>> Hành tây: V? thu?c quý trong b?p

>> Các th?c ph?m giúp ?ôi m?t luôn ???c sáng kh?e

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here