M?o kh? m? hôi chân hi?u qu?

0
287
m? hôi chân
m? hôi chân
M?o kh? m? hôi chân hi?u qu? - ?nh 1.

Gi?m táo: Ph??ng pháp hi?u qu? nh?t ?? ?i?u tr? m? hôi là d?m táo. Nó có các ch?t làm se da giúp ki?m soát ra m? hôi quá nhi?u b?ng cách se l? chân lông. Pha 1 mu?ng d?m táo và 1 thìa cà phê n??c hoa h?ng v?i n??c ?m và ngâm chân hàng ngày.

M?o kh? m? hôi chân hi?u qu? - ?nh 2.

N??c c?t chanh: Chanh là m?t ph??ng thu?c ??n gi?n ?? ?i?u tr? lòng bàn tay và bàn chân ?? m? hôi. Chanh giúp lo?i b? các vi khu?n và s? gi? cho bàn tay và chân c?a b?n th?m tho, sách s?. Thêm n??c c?t chanh vào ch?u n??c, ngâm chân kho?ng 20 phút và l?y m?t mi?ng v?i kì s?ch chân c?a b?n.

M?o kh? m? hôi chân hi?u qu? - ?nh 3.

Cà chua: Các ch?t làm se và làm mát trong cà chua có th? giúp ki?m soát lòng bàn tay và bàn chân ?? m? hôi. Cà chua s? giúp thu nh? các l? chân lông và ch?n các ???ng d?n ti?t ra m? hôi. C?t m?t mi?ng cà chua và chà xát nó trên lòng bàn tay và bàn chân.

M?o kh? m? hôi chân hi?u qu? - ?nh 4.

Tinh b?t ngô là m?t ph??ng pháp ch?a b?nh t? nhiên khác ?? ?i?u tr? m? hôi chân và tay. Nó ho?t ??ng nh? m?t ch?t h?p th? ?? ?m t? nhiên. Tr?n ??u l??ng b?t ngô và baking soda r?i chà xát lên lòng bàn tay và bàn chân.

M?o kh? m? hôi chân hi?u qu? - ?nh 5.

Trà ?en: U?ng trà ?en s? giúp ch?a ???c m? hôi và bàn chân. Trà ?en r?t giàu tannin có ??c tính làm se. Gi? túi trà ?m trong lòng bàn tay c?a b?n trong 5 phút và l?p l?i ba l?n m?t ngày ?? có k?t qu? t?t nh?t.

M?o kh? m? hôi chân hi?u qu? - ?nh 6.

D?u tràm là m?t ph??ng thu?c h?u hi?u khác ?? ?i?u tr? bàn tay và bàn tay m? hôi. Nó ki?m soát m? hôi do tính ch?t làm se. Thêm 5 gi?t d?u cây tràm vào m?t bát n??c ?m và l?y bông ?? lau bàn tay và bàn chân.

M?o kh? m? hôi chân hi?u qu? - ?nh 7.

Th?c ph?m giàu magiê: Thi?u magiê c?ng có th? d?n ??n m? hôi tay và chân. T?ng l??ng magiê b?ng cách ?n các lo?i th?c ph?m giàu magiê nh? h?nh nhân, b?, chu?i, ??u, h?t ?i?u, óc chó,…

M?o kh? m? hôi chân hi?u qu? - ?nh 8.

N??c hoa h?ng là m?t trong nh?ng bi?n pháp kh?c ph?c t?t nh?t ?? ?i?u tr? tình tr?ng m? hôi chân. Ngâm chân v?i n??c hoa h?ng 15 phút m?i ngày s? cho k?t qu? b?t ng?.

M?o kh? m? hôi chân hi?u qu? - ?nh 9.

D?u d?a có th? ch?a tr? tình tr?ng ?? m? hôi tay và chân. L?y m?t l??ng nh? d?u d?a và chà trên tay s? làm tay ng?ng ?? m? hôi.

Theo VOV

>> 6 cách làm tr?ng r?ng t?i nhà c?c ??n gi?n mà hi?u qu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here