Món ?n b? máu t? c?i bó xôi

0
431
c?i bó xôi
c?i bó xôi

C?i bó xôi còn g?i rau chân v?t, là lo?i rau r?t giàu dinh d??ng, các vitamin và khoáng ch?t: vitamin B, C, caroten, B9, B12, natri, kali, ??c bi?t giàu canxi, photpho, magnesi, sulfur, mangan, k?m, s?t, ??ng, iod, nicken… và các ho?t ch?t spiacin, arginin, lysin clorophil, ch?t nh?y…

Theo ?ông y, c?i bó xôi tính ng?t, mát, không ??c, có tính n?ng b? ng? t?ng, thanh nhi?t tr??ng v?, gi?i ??c r??u, làm m?t sáng, ch?a quáng gà, ??y nhanh s? phát d?c bình th??ng c?a tr? em, phòng ch?ng các ch?ng l? môi, l??i, mi?ng, viêm bao tinh hoàn, tr?, l? loét ? ng??i ?ái tháo ???ng.

??c bi?t công d?ng b? âm huy?t, ch?ng ch?y máu, thanh nhi?t tiêu ??c.

Món ?n b? máu t? c?i bó xôi - ?nh 1.

Ch?a thi?u máu, khí huy?t h?, suy nh??c:

Bài 1: c?i bó xôi l??ng tùy ý, lu?c ho?c nhúng n??c sôi xong ?em n?u canh v?i th?t l?n n?c, ho?c gan l?n, ho?c tr?ng gà…

Bài 2: c?i bó xôi 700g, nhân sâm 5g, th?t l?n 500g, b?t mì 3kg, g?ng t??i hành h?t tiêu, xì d?u, mu?i v?a ??. Giã nát lá rau bó xôi, thêm ít n??c ?ánh ép l?y n??c ?? s?n. Nhân sâm tán b?t rây m?n.

Th?t l?n b?m v?n tra mu?i, xì d?u, b?t h?t tiêu, b?t g?ng tr?n ??u, hòa ít n??c khu?y thành h?, cho hành, nhân sâm, tr?n ??u làm nhân bánh. ?? n??c c?i bó xôi vào b?t mì nhào k?, n?m b?t v?i nhân bánh. Lu?c chín bánh. Món này còn có tác d?ng t?ng c??ng ch?c n?ng tình d?c.

Ch?a thi?u máu, m?t máu, tr? táo bón, ng?a: ti?t l?n 250g lu?c chín k?, thái lát r?i cho l?i vào n??c lu?c cùng c?i bó xôi (kho?ng 500g rau) n?u thành canh, nêm gia v?.

B? âm, d??ng huy?t, ch? huy?t, tr? t?ng huy?t áp:

Bài 1: c?i bó xôi 300g, g?ng 15g, hành 10g, xì d?u 10g, d?u v?ng 10g, t?i 5g, mu?i v?a ??. T?i, g?ng giã nhuy?n v?t l?y n??c, hành t?a hoa, c?i bó xôi nhúng n??c sôi v?t ráo n??c. Cho t?t c? vào tr?n ??u. Ngày ?n 2 l?n v?i c?m.

Bài 2: c?i bó xôi l??ng tùy ý, r?a s?ch b? vào n??c sôi 2-3 phút, qu?y lên v?t ra. S?a bi?n r?a s?ch thái nh? nhúng qua n??c sôi. Cho hai th? trên vào d?u v?ng, ít mu?i, gia v? tr?n ?? ?n. Tr? t?ng huy?t áp, nh?c ??u.

Bài 3: c?i bó xôi 250g, rau c?n 250g r?a s?ch, b? r?, thái khúc ngâm n??c sôi 2 – 3 phút, v?t ra cho vào tô nêm d?u v?ng, gia v? tr?n ?? ?n v?i c?m ho?c n?u cháo.

Bài 4: c?i bó xôi 300g, m?c t??i 300g, t?i 20g, xì d?u 10g, d?u 50g, hành 10g, mu?i 5g. C?i bó xôi c?t ?o?n 5cm, m?c t??i c?t ?o?n 4cm. Phi th?m hành t?i, cho m?c vào tr??c xào s?, r?i cho rau và các th? gia v? vào xào chín. Ngày 1 l?n ?n v?i c?m.

Món ?n b? máu t? c?i bó xôi - ?nh 2.

T? âm d??ng tâm, thanh nhi?t, tiêu ??c: c?i bó xôi 300g, tr?ng mu?i 2 qu?, gia v?. ?un n??c sôi, b? tr?ng mu?i bóc v? thái lát vào r?i cho c?i bó xôi c?t ?o?n vào ti?p cùng gia v?. N?u canh ?n v?i c?m. Còn dùng t?t cho ng??i gan nhi?m m?.

V? âm b?t túc, ?au nóng rát th??ng v?, mi?ng khô không mu?n ?n, thích u?ng n??c, táo bón: c?i bó xôi 200g thái nh?, ??u ph? 200g, th?t heo xay 50g, tr?ng gà 1 qu?. ??u ph? giã nhuy?n, tr?n v?i th?t heo xay, thêm ít n??c, b?t mì ho?c b?t g?o, b?t gia v?, tr?n v?i tr?ng gà, làm thành viên th? vào n??c sôi n?u chín, r?i cho c?i bó xôi vào.

Ch?a khát n??c, táo bón ? ng??i ?ái tháo ???ng: c?i bó xôi 90g, m?c nh? tr?ng 10g, n?u n??c u?ng.

Ch?a thi?u máu, r?i lo?n tiêu hóa, b?nh ???ng hô h?p: c?i bó xôi 100g cho vào bát v?i 200ml n??c ?un cách th?y 10 phút, u?ng vào bu?i sáng, tr?a.

B? âm tr? ho, h? huy?t áp: c?i bó xôi 200g, ngân nh? 20g, t?i 10g, hành 10g, d?u ?n 30g, g?ng 5g, mu?i 5g. Rau c?t ?o?n 5cm dùng n??c sôi lu?c chín ?? ráo n??c. Ngân nh? b? cu?ng, rang s?, xé nh?. Cho cùng gia v? vào xào. Ngày ?n 2 l?n v?i c?m.

L?u ý: Tránh dùng c?i bó xôi cho ng??i b? s?i th?n, s?i m?t, hay ??i ti?n l?ng vì ch?a nhi?u canxi.

Nên ph?i h?p c?i bó xôi v?i m?t vài th?c ph?m khác, không dùng ??n ??c. Tr??c khi ch? bi?n nên r?a s?ch, nhúng qua n??c sôi. Không nên ?n, u?ng kéo dài

Theo Suckhoedoisong

>> Lo?i rau thân quen này không ch? là gia v?, b?n có th? s? d?ng làm thu?c ch?a b?nh n?u bi?t cách

>> 5 th?c ph?m d??ng ?m làn da mùa l?nh

>> ?ông y g?i qu? này là ‘th?t’ xanh, vua c?a các lo?i ??u: B?o b?i ng?a ung th?, m? máu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here